Sağ-Sol, Ülkücü-Devrimci Yok Artık, Vatan Var…

0
1198

Çok önemli, çok sıkıntılı günlerden geçiyoruz…

Çevremizdeki ateş çemberi giderek daralıyor… İhanetin ustaları işbaşında…

Kara, kapkara bulutlar kaplamış dört bir yanımızı…

Vatan tehlikede.

Konu vatandır… Vatanın geleceğidir…

Kurtuluş Savaşından sonra, bir kez daha, ATA’mızın deyişi ile “Vatanımızı müdafaa mecburiyetine düştük…”

Bir kez daha vatanımızı savunma konumuna girdik…

Çünkü “Cebren ve hile ile” rejim değişikliği yapılmak istenmektedir…

Bir ABD planı ve tasarısı olan “Başkanlık Sistemi” halkımıza dayatılmaya çalışılmaktadır…

Eğer bu sistem kabul edilirse, 94 yıllık Atatürk Cumhuriyeti ve ulus devlet dönemi sona erecek, yerini, sonu diktatörlüğe gidecek bir başkanlık sistemine bırakacaktır…

Bu sistemde eyaletler olacak, etnik kuruluşlar ve federasyon olacak… Başkan ve yardımcıları olacak, ama asla güçlü bir ordu, demokrasi ve partiler olmayacak…

Parlamento göstermelik bir yapıya, parlamenterler kurşun askerlere dönüşecek…

Sadece iki parti kalacak…

Zaten, Cumhurbaşkanı danışmanı, AKP Kurmayı Burhan kuzu da “Başkanlık sisteminde sadece iki parti yani AKP ve CHP olacak” diye bu gerçeği açığa vurmuştu…

Bu yeni Başkanlık rejiminde Kurtuluş Savaşlarından, Kurtuluş Savaşı komutanlarından, milliyetçilikten, tam bağımsızlıktan söz edilmeyecek… İpler küresel emperyalist devletlerin elinde olacak, onlar ülkeyi istedikleri yöne sürükleyecek…

İşte bunun için Atatürkler, İnönüler milli eğitim müfredatlarından şimdiden çıkarılmaya başlandı… Küresel şirketler böyle istiyor… Hazırlık o günler için bugünden yapılmaktadır…

Hedef uluslararası kapitalizme bağlı, din ve etnik kökenli eyaletlerden oluşan federatif bir yapı kurmaktır… Bu yapı içerisinde bu bağımsız yönetimler uluslararası tekeller tarafından yönetilecektir…

Bu proje 15 yıllık bir ABD – AKP projesidir ve BOP’un ta kendisidir…

RTE’yi neredeyse bir antiemperyalist kahraman ilan edenler umarım bu yoldan çark ederler ve halkı aldatma işlemine son verirler… Zararın neresinden dönülse kârdır.

Onun için şimdi biz diyoruz ki:

Şu saatten sonra artık, sağ-sol, ülkücü devrimci yok…

Milli var, gayri milli var…

 

Alevi-Sünni, Kürt-Türk, Laz, Çerkez yok…

Türk milleti var…

Atatürk Cumhuriyeti var…

Türk milliyetçisi var…

Küresel emperyalizm ve ortakları var, bir de onun karşısında “Tam bağımsızlıktan” yana antiemperyalist yurtsever cephe var…

Ülkücüler – devrimciler, dindarlar – laikler, solcular – sağcılar, kendimizden vazgeçtik, çocuklarımızın geleceği için birleşelim hiç olmazsa…

PAROLAMIZ VATAN, İŞARETİ NAMUSTUR…

(alieralp37@gmail.com)