Ana Sayfa Yazarlar Deniz Ve…

Deniz Ve…

0

“Vatan, onu parsel parsel satanların değil;

Uğrunda darağacına gidenlerin vatanıdır !!!”

*

“Ben Amerikan emperyalizmine,

Sovyet revizyonizmine,

Romen soytarılığına,

Bulgar dalkavukluğuna karşı bir Türk devrimcisiyim.”

*

“İddianameye karşı diyeceklerim mevcuttur…

İddianame kelle istemek için hazırlanmıştır.

Yapılan tahliller yanlıştır, hatalıdır, değerlendirmeler keza isabetsizdir.

Yalnız biz varlığımızı hiçbir karşılık beklemeden esasen Türk halkına armağan etmiş bulunuyoruz ve Türk halkı ve devletin bağımsızlığına armağan etmiş bulunmaktayız…

Bu sebeple ölümden çekinmiyoruz.”

*

“Öteden beri arz etmiş olduğum gibi, bu ülkede Anayasa’yı en fazla savunanlar bizleriz… Anayasa’yı ihlal edenlerse ortadadır.

Anayasa’nın uygulanmasını isteyen gene bizleriz…

Anayasa’yı uygulamayan yavuz kimselerse hâlâ ortadadır.

Ve yine o kişiler bizim kellemizi istemektedirler…

İddia makamı bizim vermekte olduğumuz bağımsızlık savaşına karşıdır…

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının hukukuna karşı, reformlara karşıdır.”

*

“İddianamede geçen ve bana atfedilen bir cümleyi kabul etmiyorum…

Ben silahımı halka ve orduya karşı kullanmadım…

Ancak vatan hainlerine karşı kullanmak maksadıyla taşıdım.”

*

“Onlar 36 milyonluk ülkenin bütün yükünü 20 gencin üzerine yıkmaya alışmışlardır…

Bizi bağımsız bir ülkenin çocukları olmaktan mahrum eden hepiniz dahil sizlersiniz…

Ve sonunda idam isteğiyle buraya getirildik.”

*

“35 milyon metrekare vatan toprakları işgal altındayken,

Bizim milli bütünlüğü bozmakla suçlanmamız gülünçtür…

Mustafa Kemal ATATÜRK sağ olsaydı çok şaşırırdı.

Hareketimiz tamamen anayasal bir harekettir…

Anayasamızın başlangıç ilkesinde belirtilen ulusun zulme karşı direnme hakkını kullandık…

Bu sebeple anayasal bir davranışta bulunduk.”

*

“Türkiye’nin bağımsızlığından başka bir şey istemedim ve bu sebeple,

Amerikan emperyalizmine ve işbirlikçilerine karşı mücadele verdik…

Bundan dolayı ölümden korkmuyoruz.

Onu ancak işbirlikçiler düşünsün ve ancak onlar kendi canının telaşına düşsün…

Ve ben 24 yaşındayken,

Kendimi Türkiye’nin bağımsızlığına armağan etmekten onur duyuyorum.”

*

“Bu memlekette Mustafa Kemal ATATÜRK’ e gerçekten sahip çıkanlar varsa,

Onlarda bizleriz…

Sahip çıkmayanlar da ortadadır.

Anayasanın uygulanmasını isteyenler gene bizleriz…

Anayasayı uygulatmayan yavuz kimselerse hala ortadadır.

Ve o kişiler bugün bizim kellemizi istemektedirler.”

*

“Profesyonel devrimci bugünün Türkiye’sinde kendini hayatı boyunca

Türkiye’nin bağımsızlığına adayan kimsedir.”

*

“Türkiye’nin bağımsızlığından başka bir şey istemedik ve hayatımızı bu yola koyduk…

Varlığımızı Türkiye adına armağan ettik.

Bunun aksini iddia edenler vatan hainidir.”

Dedi…

Ve, 17 arkadaşıyla birlikte 09 Ekim 1971 yılında idama mahkum edildi…

*

Ne acıdır ki;

Bugün yine Emperyalist güçler aynı oyunu oynamakta…

Senaryo aynı…

Sahte darbe planları ile Darbe yapan iktidar…

ATATÜRK Devrimlerini büyük bir hızla ortadan kaldırmaktadır.

*

Üç tane polis beni aldıklarında anladım ki,

Sahiden üç yanlış bir doğruyu götürüyormuş…

Deniz GEZMİŞ…

*

Esenle kalın…

T.C. Erkan YELER /12 Eylül 2016