Connect with us

Yazarlar

GERÇEĞİ ARAYIŞ!…

Yayınlanma

Tarih

Yazının başlığını, “Totaliter rejimin inşası” olarak düşünmüştüm. Demokrasiyi konuşmaya ve tüketmeye o kadar alışkınız ki; totalitarizm giderek yakınlaştığı halde, hala toplum belleğinde  yeterince yer bulamamış bir kavram. Yaşamımızda gerçeği ne kadar yok edersek o kadar yer açıyoruz ona.

              Günümüzde yeniden üretilen bir yönetim biçimi totalitarizm; “otoriter demokrasi” de deniliyor.  Görünüşte demokraside olması gereken tüm kurumlar var, ancak işleyiş biçimi farklı. Toplum katmanlarını da içine alıyor üstelik. İktidar odaklı, esasen iktidarın gereksinimlerini karşılayan talepler üreten sivil destek oluşumları, demokratik devletin katılım kanalları işlevini gören “sivil toplum”a tekabül ediyor.  Toplumun genelinin kabul görmeyeceği kararların arkasına diziliyorlar.

               Biçimsel demokrasiden otoriter ve/veya totaliter sisteme geçişin ille sert olması gerekmiyor. Farkındalık olsun/olmasın, var olan kurumlara bakarak, yaratılan sonuç üzerinden konuşulanlarla düşünme alışkanlığına düşerek, zaman içinde parçası haline getirilerek de geçiş yapılabilir.

               Totaliter iktidar, iktidarı tekelleştiren bir parti etrafında şekillenir. Yaşamın tüm alanlarının kontrolünü elinde tutan ve tekil siyaseti yürüten ve sistemin tek özerk birimi haline gelen bu yapıya J. Rupnik; “çok biçimli parti” adını veriyor. Devlet örgütlenmesi ve toplumsal yaşamın tüm örgütlü biçimlerinin kullanılış tekelini iktidardaki partiye bağlayan ve denetleyen sıkı bir sistem.

             Kolakowski, totaliter sistemin örülüşünde yalanın işlevinin önemine işaret eder ve iki temele dayandırır: Belleğin tahrip edilmesi ve totaliter dil. Öyle ki,  C. Milosz; iktidarın silah namlusu ile fethedilebilmesine karşın, sürdürülmesinin dil sayesinde mümkün olabileceğinden söz eder. Sistematik olarak tarihsel belleği tahrip ve yeni bilgi akışının yönlendirilmesi ile gerçeklik ölçütünün ortadan kalkması durumu da, “kurumsallaşmış yalan” olarak tanımlanıyor. Gerçek, yöneticilerin gereksinimlerine göre değişiklik gösterdiğinden, yalanın gerçeği tedavülden kaldırmasına “totalitarizmin bilişsel zaferi” diyor Kolakowski; “bu noktada artık yalan söylemekle suçlanamamaktadır” diye ekliyor; “yeni bir medeniyet” olarak tanımladığı siyasal sistemin temellerini oluşturan  ve sistematik olarak tarihsel belleği tahrip eden büyük Y’li bir yalandan söz ederken.

         V. Havel’e göre;  yalana inanmak gerekli değildir, inanmış gibi davranılmalı ya da en azından tahammül edilmeli, yalanı kullananlarla iyi geçinilmelidir.  “Yaşamı yalanla birlikte ve yalanın içinden kabul etmek yeterlidir;  sistem bu yolla olumlanır, anlam verilir, yaratılır…. ve kaynaşılır”  diyor Havel.  Bu noktada resmi propagandanın  bilinçli destek alması ile sinik kayıtsızlıkla karşılanmasının anlamlı olmadığına da işaret ederek.          

          Belleğin silinmesi işlevinde yalanın bu silinme ile yerine yerleştirilecek ideolojinin kabullenilmesini sağlanması konusunda  nihai  sonuç olarak  tüm toplumsal unsurların araçsallaştırılmasına işaret eden Mlynar;  totaliter iktidarın kalıcılığının  “bellek erozyonu”  ile sağlandığını, “yeni” kavramı etrafında üretilen bir sürü lafın da “geçmişle  kopuş” amacından  kaynaklandığını  söylüyor. Ona göre; “totalitarizmin başta gelen karakteristiği, toplumsal etkinliğin mümkün tüm alanlarındaki bağımsız eylem bağlamlarını sınırlamak konusundaki sürekli kapasitesidir”.

           Totaliter istemin yapı taşlarını; karizmatik diye nitelenen  bir lider, kitle terörü, sürekli tasfiye, ideolojik seferberlik gibi ölçütlerle tanımlayan Batılı siyaset bilimciler, bu kümelemeyi  1950’li yıllarda yaparken, 21. Yüzyılda demokrasinin boşaltılışının anlatımının da kolaylaştırıcısı olacaklarını bilemezlerdi.  Mlynar; totaliter iktidarı “dinleme yerine konuşma gücü, öğrenmeden yapabilme yetisi” olarak tanımlıyor. Heller; “ortam mesajın kendisidir”  göndermesi ile söylevin konusunun iktidarın kendisi olduğunu,  “iktidar korunmalıdır” vurgusu ile her türlü tepkinin dışlandığını anlatır, tüm kelimelere siyasal nüans kazandıran “dilsel diktatörlük”ten söz ederken.

           Sistem dönüşümünde direnç göstermesi gerekenlerin edilgenlikleri konusu, dönüşümün farkındalığına karşın sinik durma nedenleri üzerinde düşünürken, Siyasal edilgenliğe alışmış bir yurttaşın, kendi demokratik sivil özgürlüklerini korumak için kolaylıkla seferber edilebileceğine inanmanın güçlüğüne vurgu yapan Heller’ın; ihtiyaçların yalnızca tüketime yönlendirilmesinin  yurttaşları siyasal edilgenliğe sevk etmesi /edilgenliğe alıştırması  ve tatmin edilmemiş ihtiyaçların doyumsuzluğu arttırdığı, bunun da biçimsel demokrasiyi kısıtlamak için içteki antidemokratik güçlere şans tanımaya yol açtığı savı değerlendirilmeli.

         Direnç gösterenlere içkin anlamlı tanımlama Kundera’dan: “İnsanın iktidara karşı mücadelesi, belleğin unutmaya karşı verdiği mücadeledir” diyor. Simecka’nın; “…insan onurunun ortaya konulması kadar, bütüncül bir bozulma ortamında kendini koruma ve savunma edimi…” ve tümüyle yöneticilerin insafına kalmış “unutkanlık rejimi” altında sınırlı da olsa kişinin belleğini korumaya yönelik girişimi,  dediğini de bu çerçeveye ekleyebiliriz.   

        Totalitarizmin türlü biçimleri olduğu malum. Mlynar; özerkliğin kaybolduğu eşikten söz ederken, teorik model ile gerçekliğin analizi arasındaki mesafeye, “totaliter durumlar”, “totalitarizme yönelik temel bir eğilim” gibi başlıklar eklemiş. Deutsch; tüm öznelerin özerklik ve özyönetim kapasitelerini yitirdikleri aşamada toplumu, “yürüyen bir ceset”, “robot” olarak tanımlıyor.

          İktidarların etki alanının genişletilmesi üzerine telkinlerin çoğaltılışına bakarak; demokrasi üzerine yapılan okumalardan “yeni totalitarizm”in kurumsallaşmasına dair okumalara geçiş, içinden geçtiğimiz sürecin de özeti gibi. İnsan özgürlükleri ve çoğaltılması üzerine konuşmalardan giderek uzaklaşırken, haksızlıklar üzerine daha çok konuşur buluyoruz kendimizi.

          Konu ilginizi çektiyse; hala okumamış olanlar için George Orwell’ın “1984” adlı eseri ile yukarıda sayılan yazarların eserlerine atıfta bulunulan John Keane’nin “Sivil Toplum ve Devlet” adlı eserini önerelim.  Gerçekten giderek uzaklaştırılışımızı J. Baudrillard;  “Simülakrlar ve Simülsiyon”  adlı eserinde anlatıyor: Taklidin aslın yerine geçirilişi, anımsatmaktan çok unutturma işlevini gören medya adlı devasa boşluk ile anlam parçacıklarının içeriğinden nasıl boşaltıldığı ve kitlelerin iletişim araçlarına sarılarak modern kurban törenleri ritüellerini söz birliği etmişçesine yerine getirişlerini……. yukarıda sözü edilen “kurumsallaştırılmış yalan” burada; “gerçekmiş gibi yapmak” durumunda -mış gibi’nin gönderdiği bir gerçek kabul ile karşılaştırılabilir. Bir de E. Fromm’un “Özgürlükten Kaçış” adlı eserini önerelim.

       21. Yüzyılda, 20 yüzyıla kadar insan ve özgürlükler adına biriktirilenlerin boşaltılmasına tanıklık etmek bir yana, parçası haline getirildiğimiz görünür bir gerçek.“Gerçek nedir?” sorusunun atlandığı bir zeminde biriktirdiklerimizin korunamayacağı gibi!… Yüzyılın başlangıcı umut verici olmasa da, sonu için kötümserlik yerine, farkındalıklarla üretilebileceklerimize yoğunlaşmalıyız.

       Özgürlükler adına yeni/yeniden mücadele teması ön almak zorunda. 

        Rejimin yeniden inşa sürecinde yıkıntılar arasına itilmeye çalışılan bellek kırıntılarını kurtarmaya başlamaktan söz ediyorum.

Devamı

Yazarlar

Korku Ve Baskıyla Sandıktan “Evet” Çıkarmaya Çalışıyorlar…

Yayınlanma

Tarih

Editör /Yazar

AKP ve MHP yöneticileri korku ve telaş içindeler…

Çünkü bu kez ortam öteki seçim ortamlarından farklı…

Bu kez referandum sonuçları umdukları gibi olmayabilir, ama bir şartla:

Sandıklar ve oylar iyi denetlenirse… İyi takip edilirse…

Referandum nöbeti iyi tutulursa…

Oy hırsızlıklarına meydan verilmezse… Oy hırsızlarına göz açtırılmazsa…

Anketler halkın büyük çoğunluğunun “HAYIR” diyeceğini gösteriyor…

MHP tabanı isyanlarda…

MHP tabanı yüzde 90’lara varan bir oranda “HAYIR” oyu kullanacak gibi görünüyor…

Sandıktan “Hayır” çıkarsa bu Bahçeli’nin sonu olur…

Bir daha Bahçeli’nin “esamesi” okunmaz… Tarihe karışır… Tarih, daha sonra “Bir muhalefet partisi liderinin iktidar partisi liderini tek söz sahibi, tek yetkili kişi, yani başkan yapmak için nasıl çaba gösterdiğini, nasıl işbirliği yaptığını” yazacaktır…

Tarih bir muhalefet partisi liderinin ve parlamento üyesinin, parlamentonun işlevine nasıl son vermek istediğini, üzerinde oturduğu dalı nasıl kesmeye çalıştığını yazacaktır…

Sandıktan “Hayır” çıkarsa, bu aynı zamanda yeni bir dönemin başlangıcı, “Korku İmparatorluğu”nun sonu, “HAYIRLI” günlerin ilk tarihi olacaktır…

“SONSUZA DEK BU ÇARPIK DÜZENİN SÜRGİT, DEVAM ETMESİNİ” isteyen şer güçleri, İşte bu nedenlerle, korkutma, sindirme yöntemiyle halkın propaganda yapmasını, konuşmasını, engellemeye çalışıyorlar…

Bir mafya lideri de çıkmış, açık açık halkı tehdit ediyor… Şöyle diyor:

“15 Temmuz’da Fethullahçı Terör Örgütü’nün üyelerine karşı nasıl ki sokaklarda olduysak, referandumu yapmamak adına sokaklara çıkan birileri olursa, onları sokaklarda bekliyor olacağımızı şimdiden özellikle söylemek isterim. Sırf bunun için bile ‘Evet’ diyeceğim.

Kardeşlerim, dostlarım ben varım. Sizler de var mısınız?”

Biz de buradan diyoruz ki, çocuklarımızın ve vatanın geleceği için demokratik haklarımızı korkmadan, çekinmeden, büyük bir cesaretle sonuna dek kullanacağız ve gidip sandığa “HAYIR” diyeceğiz…

Kimse bizi yıldıramaz, korkutamaz, engelleyemez…

Çünkü biz, vatanının bağımsızlığı uğruna hakkında çıkarılan idam fermanlarını yırtıp atan, resmi elbiselerinden bir anda soyunup, halkın arasına karışan “Mustafa Kemal’in askerleriyiz…”

Halkın mücadelesi, çek – senet tahsilâtı mafyası yöntemi ile asla durdurulamaz.

Yine bir korkutma, baskı girişimi olarak, 27 Ocak günü HAYIR kampanyası için afiş asan CHP’li gençlere bir silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olay şöyle meydana geldi:

CHP Gençlik Kolları üyesi gençler, saat 23.30 sularında afişlerini astıktan sonra evlerine gitmek için geri döndüler. Bu eylemin ardından, kim oldukları bilinmeyen 2-3 kişi adeta sürek avına çıkmışçasına, sokaklarda bu gençleri aramaya başladılar. Saat 01.00 sularında da afiş asan gençlerin arabasına ateş açtılar. Bir genç, iki yerinden yaralandı ve ameliyata alındı…

Bu da topluma yöneltilmiş açık bir tehdit ve korkutma yöntemiydi…

Ne yaparlarsa yapsınlar, yılmayacağız…

Halkımızı bilinçlendirmeye ve gerçekleri göstermeye devam edeceğiz.

Afişlerimizi de asacağız, konuşmalarımızı da yapacağız…

Ve saldırganların üzerine çekinmeden yürüyeceğiz, gerekirse göğsümüzü siper edeceğiz…

Gerçek olan bir şey varsa o da şudur: Zulmedenler korkaktırlar. Kendi gölgelerinden bile korkarlar. Tedirgindirler. Yalan söylerler…

Haksız, adaletsiz, zalim insanlar korkak olur…

Onun için atalarımız demiştir ki, “Zulmün artsın padişahım ki tez yıkılasın…”

Hiçbir faşist kendini ülkenin tek egemeni, durdurulamayacak, engellenemeyecek tek gücü sanmasın. Hızır Paşa’lar, Nemrut Mustafalar, Damat Ferit’ler, Evren’ler, Özal’lar, Çiller’ler nasıl yok oldularsa, bugünkü zalimler de günü geldiğinde ABD’si, AB’si, IŞİD’i, PKK’sı ile birlikte çekip gidecektir… Toz olacaktır…

(alieralp37@gmail.com)

 

Devamı

Yazarlar

Şaka Gibi Bademler

Yayınlanma

Tarih

Editör /Yazar

Badem, dört yıl Belediye Başkanlığı yaptı.
Sonrasında Belediyeyi hiç bırakmadı. Genel Başkan-Başbakan-Cumhurbaşkanı-Dünya Lideri-Halife oldu ama İstanbul Belediyesini hiç bırakmadı!
Hatırlar mısınız? Bir ses kaydında karşısındakini nasıl fırçalıyordu; “Kardeşim sana söylemedim mi, kupon araziler benim diye?
Ha söylemedim mi? Nasıl verirsin yahu?”

İstanbul’da ki müteahhitler çok iyi bilirler ki, Bademden habersiz imar planı değişmez! Özellikle kupon arazi ve dikine yükselen binalar için!

Şimdi referandum geliyor ya, şirinlik zamanı! Milletin hoşuna gidecek şeyler söylemek lazım!
İstanbul’daki yüksek kulelerin tamamına yakınının yapımı için yandaşlara izin veren Badem şunu söylüyor; “Ben dikine değil yatay olan binaları severim. Ama bu aç gözlü müteahhitler daha fazla
para kazanmak için, İstanbul’u mahvettiler!”

Bu sözü söyleyen Badem, şunu da yapmalıdır;
2002 yılından bu yana yapılan yüksek binaların tamamının imar değişiklerinin kamuoyuna açıklanmasına izin vermek…
Delikanlılık ve dürüstlük lafla, palavrayla olmaz. Açıklayın bu imar değişikliklerini, görelim bakalım kim dik olanı, kim yatay olanı seviyormuş…

NASREDDİN BİNALİ
Nasreddin Hoca eşeğine her gün bir avuç daha az yem veriyormuş. Dostları, yanlış yapıyorsun diye uyarmışlar! Hoca dinlememiş ve eşeğin yemini her gün bir avuç daha azaltmaya devam etmiş.
Bir sabah kalktığında bir bakmış eşek ölmüş!
Hoca üzüntü içinde şöyle demiş; “Tüh be tam da açlığa alışıyordu, öldü gitti zavallı…

Başbakan Binali Yıldırım, iş adamlarına seslenmiş; “Önümüzdeki yaz sonundan itibaren her şey düzelecek, sıkılmayın dik durun!”
Adamların nefes alacak hali kalmamış! Dolar, Rabia’yı yani 4’ü yakalamak üzere. Durduk yerde adamların borcu her gün artıyor. Öldü ölecek gibiler! Yakında Binali’nin “Yahu yazı bekleyin dedik, bize inat dinlemeyip öldüler” dediğini duyacağız…

PARA-AKIL
Erdoğan, Türkiye-Mozambik İş Forumunda konuştu;
“Biz göreve geldiğimizde, para yoktu ama akıl vardı. Bilgiyi yönettik, insanı yönettik, parayı yönettik! Biri beşe katladık!”

2002 de 129 Milyar Dolar olan dış borç, 425 Milyar Dolara fırlamış!
Ülkenin yarıdan fazlası bankalara borçlanmış!
Yoksulluk sınırının altında yaşayan insan sayısı 20 Milyona yaklaşmış!
Çevremizde bir tane komşu kalmamış!
Devlette, iş adamlarında para bitmiş, devleti yönetenlerin kendilerinin ve çocuklarının servetleri beşe-elli beşe katlanmış!
Dünyadaki hiçbir demokratik ülke tarafından davet edilmeyen Erdoğan, Afrika diktatörlerine akıl satıyor!

Şaka gibi bunlar, gerçekten şaka gibiler…

Sağlık ve başarı dileklerimle 28 Ocak 2017
Rifat Serdaroğlu

Devamı

Yazarlar

Referandum mu? Plebisit mi?!..

Yayınlanma

Tarih

En anlaşılır dille açıklarsak; Anayasa özünde devletin temel kurucu hukuk metnidir. En üstün hukuk metni. Kurumların temel dayanağı ana kaynağı. Hukuk açısından böyle; toplum açısından ise “sözleşme”, ortak anlaşma, bağdaşma da diyebiliriz. Tabloda sözleşmeden çok ayrışma, çatışma var. Neden? 

              Anayasada ne yazdığından çok, onun nasıl uygulandığıdır önemli olan. Türkiye’de AKP iktidarının ömrü uzadıkça, fiili ile hukuki arasında uçurum doğdu. Fiili olanın alanı genişletildikçe, hukuk etkinliğini ve toplum nezdindeki itibarını yitirdi. Bu itibarsızlaştırma, bu işlevi yerine getirenleri daha itibarlı hale getirdi mi?!… Kurumların yıpratılması ya da toplu itibarsızlaştırma diyebileceğimiz bir süreçten geçiyoruz. Bu arada iktidarın istediği toplumsal düzenin kuruluşu yasalar marifeti ile gerçekleştiriliyor.

             İktidar olma/sürdürebilme anlayışları ile, anayasaya, kendilerini de bağlayan bir üst hukuk metni olarak değil de, yasalarını oluşturabilecekleri bir güvence olarak bakan ve hukukun düzenleyicilik ve sınırlayıcılık işlevlerini Meclis içindeki çoğunluklarına dayanarak sıkı sıkı giyinirlerken, hukukun yurttaş açısından çok önemli bir işlevi “koruyuculuk” vasfı boşaltmış oluyorlar.

              Toplum “ hayır” ve “evet” noktasında bir sonuca çekilip, bu dayatılan sonuç üzerinden meşrulaştırılmaya çalışılan fiili düzen, kalıcılaştırılmaya ve hatta giderek koyulaştırılmaya doğru itilirken, asıl boşaltılanın “hukuk devleti” ile sağlanmış olan bireysel haklar alanının olduğunu göremiyor ve konuşamıyoruz. Koruyucu haklar dediğimiz, devletin hiçbir şekilde karışamayacağı, insanın insan olmasının sahip olması için yeterli olan haklardan söz ediyorum. Hukukla sağlanan kişi güvenliğinden vaz geçmemiz tembihleniyor. Kendimizi giderek daha güvensiz, güvencesiz hissedeceğimiz bir düzeni kabullenmemiz isteniyor.

             Tek kişi yönetiminin kurumsallaştığını görebiliyoruz ve tek seçicinin bir de başkanı olduğu/olacağı  partisi aracılığı ile korunacağı bir alan yaratıldığını konuşuyoruz ama en önemlisi, bu adı “sözleşme” olan ama yurttaşı karşı karşıya getiren düzenleme ile yurttaşın sahip olduğu hakları kendi eli ile boşalttığını konuşmuyoruz. Bu önemli boşluk, tek seçicinin gücünü arttıran bir diğer etken. Ve her ne kadar yurttaşa onaylattırılsa da, yapılış, sunuluş, işletiliş yöntemleri açısından meşruluğu tartışmalı bir düzenlemenin, getireceği “meşruluk” da tartışmalı olacaktır.

             Hukuk devletini terk edip, yasa devletine geçmiş olacağız. Nasıl Meclis, kendi yetkilerine sahip çıkacak yerde, kuvvetler ayrılığı yerine, kuvvetler birliği esasını getiren ama bunun Meclis’te değil de bir kişinin şahsında belirip toplayacağı bir değişikliği kabul ederek, kendi özgürlük alanının kendisi boşaltmışsa, aynı boşaltma işlevi “evet” diyen yurttaşa yaptırılacak.

              Tüm anayasa hukukçuları bilir. Halkın dışında hazırlanıp, halkın “hayır” ya da “evet” oyuna başvurulan anayasalar otoriter niteliklidir. Ve bu anayasa ya da değişikliği, plebisit kuruculukla açıklanır. Türkiye, metindeki değişiklikten çok, bu değişikliği tek kişi etrafında konuşarak kişinin o(na)ylanmasına gidiyor. Buna anayasa biliminde “Plebisit” denir. Plebisitin, “referandum”dan diğer önemli farkı, iki görüş etrafında yapılan tartışmalarda görüşlerin serbestçe dile getirildiği, kitle iletişiminden eşit biçimde yararlanılan bir ortamın olup olmadığıdır.

           Muhalefetin var gibi olduğu durumdan değil, muhalefetin varlığını hissettirebildiği durumdan söz ediyorum. Muhalefet fikir özgürlüğünün güvencesidir. İktidarın baskıcılığı ve hukuk dışılığa kaymasının frenidir. Kurumların varlıkları görüntülerinden çok işlevleri ile ölçülmelidir. Sadece görüntüye dönüşmüş bir muhalefet, giderek kapalılaşan sistemin örtüsü işlevini gördüğünden, toplumun karşı reflekslerini örgütlüyor gibi kırabilir.

            Türkiye gerçeğinden baktığımızda görünen; literatürde olmayan, Türk tipi denilerek zorlama bir başlıkla “Cumhurbaşkanlığı” adı altında anayasada vücut bulmasına çalışılan rejim, esasen, ABD Başkanlık rejimini taklit eden az gelişmiş ülkelerde kurulan “Başkancı” rejimdir. Daha açık olarak, Başkanlık sisteminin bozulmuş biçimidir. Kuvvetlerin ayrılığı, fren ve denge burada yoktur. Kuvvetler birliği ve tek kişi lehine bozulmuş denge de diyebiliriz. Fren tek kişinin hakimiyetinde oluşturulmuş Meclis içine yerleşmişse, buna fren denilemeyeceği açıktır.

             Demokratik sistemde ve referandum adı altında yapılan oylamada, sandık sonucu belli değildir. Bir iktidar plebisite gidiyor ve bunu ısrarla istiyorsa, sandık sonucu iktidar lehinedir ve bellidir. Referandum ile plebisit arasındaki farkı ortaya koyan bir diğer kıstas, sandık sonrası, yani sandıktan çıkan sonuçtur.

           Halk oylaması dediğimizden, gerçekten halkın iradesinin çıkıp çıkmayacağı, öncesi, kuruluşu ve sonrası ile sandık çevresinden anlaşılır. Evet (iktidar) cephesinin olanakları sınırsız, hayır (muhalefet) cephesinin olanakları kontrollü ise, daha en başından iktidar lehine önde başlatılan bir yarış söz konusudur. Oylamadaki konuya karşı durabilmek için, önce bu eşitsizliğe karşı çıkılmalıdır. Eşitliği sağlanmamış bir sonuç adil olabilir mi? Anayasaların/yasaların yapılış yöntemleri özelliklerini de yansıtır.

             Anayasa değişikliği altında iktidar güçlendirilirken, bu değişikliği bölünmüş halk iradesine oylattırarak, ulusun egemenlik hakkını kullandığından söz edilemez. Burada ancak, ulusun egemenlik yetkisinin bölünük halk iradesi ile tekçi iktidara  devredilmesinden söz edilebilir. Başka şekilde, bir şekilde manipüle edilmiş halk iradesi ile ulusa mal edilmiş egemenlik ortadan kaldırılamaz. Kaldırıldığında, buna ulus iradesi denilemez.

             Toplumdaki çatışmaya bakınca, biz yeni bir sözleşme yapmıyoruz. Ama yapılan önemli bir şey var: Önceki sözleşme bozuluyor ve bizler de bu bozma işine ortak edilmiş oluyoruz. Yerine neyin kurulduğu konusundan çok, kimin yöneteceğine ilişkin algı ile sandığa gidecek iradelerin ne kadarı özgür sorusu elbette önemli, ancak kişiler geçici, kurumlar kalıcı felsefesinden uzak bir kültürde kişi odaklı siyasetle gelip takıldığımız/tıkandığımız nokta bu. Tek kişi yönetimi kurumsallaştırılınca, buraya tam anlamı ile saplanmış olacağız.

              Neden tek seçici? Neden hepimizin olan egemenlik yetkisini tek kişiye devredelim? 16. ve 17. Yüzyıllarda kalmış olan tartışmalara savuracak sorular bunlar ve ne kadar gerilere sürüklendiğimizin de göstergesi. Hukuk devletini güçlendirip, ulus egemenliğini pekiştirecek yerde, hukukun getirdiği haklar alanının toplumun bir kısmının iradesi ile ortadan kaldırılmasından söz ediyoruz.

            Tek kişinin kim olduğu hiç önemli değil, önemli olan köklü bir dönüşüme yol açacak olan kurumsal değişim. Ancak iktidarın tutumuna bakınca; tek kişiye karşı olmayı, kişilerden ayrı tutacak bir süreç olmayacağı açık.

           “Kişiselleştirilmiş iktidar” ayrı bir başlıkta konu edilecek kadar önemli bir başlık. İçinden geçtiğimiz sürece itiraz etme hakkımızın kısıtlılığı ve giderek daraltıldığı ise hepimizin malumu.

            Elimize tutuşturulmaya çalışılan “evet”e, “hayır” diyebilmek cesaret istiyor. Bu plebisit, aynı zamanda cesaret sınavı olacak. “Hayır” dan dolayı cezalandırılanlar kadar, alenen “evet diyenlerin ödüllerini ibretle izleyeceğiz.

            Ne sözleşme ama!…

Devamı

Çok Okunanlar

Copyright © 2017 KEMALİSTLER